DEBtox Researc


Welkom bij Bongers EcoTox Services


Dr. ir. Marina Bongers is een ecotoxicoloog. Ze heeft een doctorsgraad in de Biologie (Aard- en Levenswetenschappen) van de Vrije Universiteit, Amsterdam, en een MSc degree in Milieuhygiƫne van de Wageningen Universiteit.

Marina Bongers heeft vijf jaar ervaring als consultant (eco)toxicologie bij het Nederlandse ENVIRON kantoor (Den Dolder) tot zijn sluiting in 2014. Ze heeft ervaring met regulatoire ondersteuning op het gebied van stoffen en producten, waaronder het samenstellen van dossiers voor REACH-registratie, gewasbeschermingsmiddelen en biociden op zowel EU- als lidstaatniveau. De expertise van Marina Bongers omvat milieurisicobeoordeling van stoffen, evaluatie van ecotoxicologische studies, werkzaamheidsstudies en analytische methoden en validatiestudies.

In januari 2015 is ze een eenmanszaak gestart waarin ze regulatoire ondersteuning biedt aan de chemische industrie gerelateerd aan biociden, gewasbeschermingsmiddelen, en REACH. Tevens biedt ze data-analyses met GUTS aan, een meerwaarde voor (standaard) ecotoxiciteitstesten voor overleving.Bongers EcoTox Services, www.bongers-ets.nl, Kamer van Koophandel 62404563