DEBtox Researc


Regulatoir adviesBiociden / Gewasbeschermingsmiddelen

Bongers-ETS kan u assisteren bij het volledige proces van aanvragen van toelatingen voor uw biociden en gewasbeschermingsmiddelen waaronder:
  • afbakenen van de toelatingswensen (bijv. Europees versus nationaal, toepassing)
  • haalbaarheidsstudie (welke gegevens zijn al beschikbaar, wat ontbreekt, kostenraming)
  • begeleiden van het toelatingsproces (bijv. communicatie met autoriteiten, uitzetten studies)
  • opstellen waivers
  • expert advies vooral op gebied van ecotox vraagstukken (zie ook GUTS) en werkzaamheid
  • samenstellen van de toelatingsdossiers
  • vervolgvragen na indienen aanvragen
Ook voor hulp bij het indienen van aanvragen voor toelating van werkzame stoffen kunt u bij Bongers-ETS terecht.

REACH, CLP, SDS, ...

Bongers-ETS kan u assisteren bij onderdelen van uw REACH dossier, in het bijzonder bij ecotoxicologische onderdelen. Met vragen over classificatie en etikettering alsmede over de inhoud van veiligheidsinformatiebladen en aanverwante zaken kunt u ook terecht.

Neem contact met me op voor meer informatie over alle mogelijkheden.Bongers EcoTox Services, www.bongers-ets.nl, Kamer van Koophandel 62404563