DEBtox Researc


Relevante linksVoor registratiewerkzaamheden op NL- en EU-niveau werkt Bongers-ETS samen met BReTox, Buro VERHAAR en DeRaat Toxicology.

DEBtox.info heeft veel informatie over de ontwikkeling en toepassing van modellen voor het interpreteren en voorspellen van toxische effecten van stoffen. In samenwerking met DEBtox Research biedt Bongers-ETS diverse analyses aan, zoals de analyse van standaard acute testen met GUTS.Bongers EcoTox Services, www.bongers-ets.nl, Kamer van Koophandel 62404563